ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดร้อยเอ็ด

โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ
โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ
  "ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดร้อยเอ็ด"  มุ่งมั่นที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยเน้นกระจายความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเห็ดเข้าสู่ชุมชน เมื่อชุมชนมีความรู้และเข้าใจ ผมเชื่อว่าเราจะเป็นหมู่บ้านเห็ดที่เข้มแข็ง   
จะไม่ใช่แค่บ้านเห็ด  แต่จะเป็นหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอเห็ด เพราะมันจะไม่ใช่เรื่องยาก ทุนไม่สูงเหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งการผลิตเชื้อเห็ด ตู้เขี่ยเชื้อ หม้อนึ่ง แม้กระทั่งอุปกรณ์การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น อุปกรณ์เพาะเห็ดทุกชิ้น จะถูกผสมผสานกับความรู้ทางวิศวกรรม นำมาประยุกต์ ซึ่งจะทำให้การทำเกษตรแบบอัตโนมัติ เป็นเรื่องง่ายและเป็นไปได้ เช่น โรงเห็ดอัตโนมัติ แปลงปลูกผักอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นอัตโนมัติ สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ฟังดูเหมือนราคา ค่าใช้จ่ายจะสูง แต่ค่าใช้จ่ายกลับต่ำที่สุดในโลกในเวลานี้  

  พวกเราวิศวกรเริ่มสนใจมาทำเกษตรอย่างจริงจัง เราจึงคิดที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดขึ้น สร้างแนวคิดที่แตกต่าง นำองค์ความรู้วิชาการต่างๆ รวมถึงประสบการณ์มาประยุกต์  นั่นคือสิ่งที่เราจะทำ 
"เมืองเห็ดแห่งภาคอีสาน" (Mushroom city of the Northeast)  
  บ้านเห็ดจะเปิดประตูสู่อาเซียน(AEC) เราจะกลายเป็นผู้ส่งออกไม่ใช่ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ จะขายทั้งดอกสด ดอกแห้งหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูป แม้กระทั่งนำไปดองเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ยังไม่หมดแค่นั้น บ้านเห็ดเรายังสามารถขายได้ตั้งแต่การผลิตหัวเชื้อที่มีคุณภาพ เอาเป็นว่าสินค้าเกี่ยวกับเห็ดที่มีคุณภาพเรามีให้อย่างครบวงจร พอมองเห็นภาพเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดกันแล้วใช่ไหมครับและเราจะก้าวไปด้วยกัน ผมเชื่ออย่างนั้น.... 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น